Tập viết về chủ đề hằng ngày

Bài viết về chủ đề nắng nóng của TP. HCM của một bạn lớp tối 35. Mình tạo rất nhiều bài tập để các bạn có thể viết về chủ đề hằng ngày, viết theo suy nghĩ và trải nghiệm của mỗi người. Cứ vầy là mau tiến bộ lắm ^^