Chia sẻ Ebook dàn ý IELTS Speaking Topic 1-10

Sau khi hoàn thành thử thách luyện tập IELTS Speaking trong 10 ngày cùng AI và Notion, đây là Ebook tổng hợp dàn ý mình thực hiện cho topic của 10 videos gồm: Study, Robots, Hometown, Helping others, Gifts, Houses, Films, Clothes, Childhood, Daily routines. Các bạn có thể tham … Xem chi tiết

Chia sẻ Ebook Learn IELTS Essay Basic 1 (2023)

Đây là quyển Ebook đầu tiên mình viết về những điểm ngữ pháp cơ bản cần nắm vững khi bắt đầu học viết IELTS Writing Essay, hy vọng sẽ nhận được những phản hồi của mọi người để Ebook được hoàn thiện hơn nữa. ^^ Download Free   Mục lục … Xem chi tiết