Chia sẻ Ebook Learn IELTS Essay Basic 1 (2023)

Đây là quyển Ebook đầu tiên mình viết về những điểm ngữ pháp cơ bản cần nắm vững khi bắt đầu học viết IELTS Writing Essay, hy vọng sẽ nhận được những phản hồi của mọi người để Ebook được hoàn thiện hơn nữa. ^^ Download Free   Mục lục … Xem chi tiết