Chia sẻ Ebook dàn ý IELTS Speaking Topic 1-10

Sau khi hoàn thành thử thách luyện tập IELTS Speaking trong 10 ngày cùng AI và Notion, đây là Ebook tổng hợp dàn ý mình thực hiện cho topic của 10 videos gồm: Study, Robots, Hometown, Helping others, Gifts, Houses, Films, Clothes, Childhood, Daily routines. Các bạn có thể tham … Xem chi tiết