Viết dở hay cụt ý không còn là vấn đề!

Trước khi chatGPT ra đời, mình đã dành rất nhiều thời gian để tìm cách chấm bài tự động hiệu quả nhất, thời đó xịn nhất là Language Tools – có khả năng tạo ra gợi ý và sửa lỗi rất đỉnh (bộ phận nghiên cứu toàn chuyên gia ngôn … Xem chi tiết

Tập viết về chủ đề hằng ngày

Bài viết về chủ đề nắng nóng của TP. HCM của một bạn lớp tối 35. Mình tạo rất nhiều bài tập để các bạn có thể viết về chủ đề hằng ngày, viết theo suy nghĩ và trải nghiệm của mỗi người. Cứ vầy là mau tiến bộ lắm … Xem chi tiết

[Writing Task 2] – Nhà trường hay ba mẹ sẽ giúp trẻ em có chế độ ăn lành mạnh?

  Some people believe that it is best to encourage children to have a healthy diet at school while others believe that parents should be the ones to teach children to have a healthy diet. Discuss both views and give your opinion. There are those who opine that educating children … Xem chi tiết

[Writing Task 2] – Người trẻ nên tuân theo truyền thống hay theo tự do cá nhân? (Band 8.0)

  Some people feel that young people should follow the traditions of their society. Others, however, believe that young people should be free to behave as individuals. Discuss both these views and give your own opinion. There are those who opine that youngsters have the responsibility to maintain the traditions of … Xem chi tiết