[Writing Task 2] – Nên có biện pháp kiểm soát tiếng ồn? (Band 7.5)

 

Some people think that there should be some strict controls about noise. Others think that they could just make as much noise as they want. Discuss both views and give your opinion.

 

There are those who opine that it is necessary to impose tough noise regulations, while others argue that creating loud noise is their natural right. This essay discusses both sides of the argument and why I believe that governments should introduce laws to control high levels of noise.

 

There are understandable reasons why some people believe introducing noise regulations is perceived to be imperative. The first reason is that loud noise can have negative impacts on people’s health. For example, being frequently exposed to high levels of noise from traffic or industrial activities can make people suffer from medical conditions such as hypertension, dull headaches or even hearing impairment. Another reason is that the distraction caused by noise can result in people having bad performance in terms of working and studying. For instance, students will have difficulty concentrating on their lesson if there is a construction site near their school.

 

On the other hand, others feel they should have the right to make as much noise as they want to for some reasons. First of all, there are other solutions than noise restrictions, such as technologies, for those who want to reduce the impact of loud noise. For instance, people who are bothered by high levels of noise can soundproof their house. In addition, creating loud noise is deemed a great way to release stress or to express excitement. For instance, football supporters often yell and chant slogans when cheering for their favorite football team. People therefore should have the right to express themselves in order not to feel limited by the need to mitigate the release of their excitement.

 

In conclusion, I firmly believe that both sides of the argument have their positive points. However, I am inclined to believe that it is better to impose laws to control the level of noise because the need to prevent people from the hazards of noise outweigh people’s right to express themselves.

 

Written by Quang Sang

Band 7.5 – (rated by ieltsanswers.com)

 

Dịch đại ý:

Có những người cho rằng cần phải áp đặt những quy định cứng rắn về tiếng ồn, trong khi những người khác lại cho rằng việc tạo ra tiếng ồn lớn là quyền tự nhiên của họ. Bài luận này thảo luận về cả hai mặt của lập luận và tại sao tôi tin rằng chính phủ nên ban hành luật để giới hạn tiếng ồn lớn.

 

Có những lý do dễ hiểu tại sao một số người cho rằng việc đưa ra các quy định về tiếng ồn được coi là bắt buộc. Lý do đầu tiên là tiếng ồn lớn có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe người dân. Ví dụ, thường xuyên tiếp xúc với tiếng ồn ở mức độ cao từ giao thông hoặc các hoạt động công nghiệp có thể khiến mọi người mắc các bệnh lý như tăng huyết áp, đau đầu âm ỉ hoặc thậm chí là suy giảm thính lực. Một lý do khác là sự mất tập trung do tiếng ồn gây ra có thể khiến con người có hiệu suất làm việc và học tập không tốt. Ví dụ, học sinh sẽ khó tập trung vào bài học nếu có một công trường xây dựng gần trường học.

 

Mặt khác, những người khác cảm thấy họ nên có quyền gây ra tiếng ồn nhiều như họ muốn vì một số lý do. Trước hết, có những giải pháp khác ngoài việc hạn chế tiếng ồn, chẳng hạn như công nghệ, dành cho những người muốn giảm tác động của tiếng ồn lớn. Ví dụ, những người bị làm phiền bởi mức độ ồn cao có thể cách âm ngôi nhà của họ. Ngoài ra, tạo ra tiếng ồn lớn được coi là một cách tuyệt vời để giải tỏa căng thẳng hoặc thể hiện sự phấn khích. Ví dụ, những người ủng hộ bóng đá thường la hét và hô khẩu hiệu khi cổ vũ cho đội bóng yêu thích của họ. Do đó, mọi người nên có quyền thể hiện bản thân để không cảm thấy bị giới hạn bởi nhu cầu giảm bớt sự phấn khích của họ.

Kết luận, tôi tin chắc rằng cả hai bên của lập luận đều có những điểm tích cực. Tuy nhiên, tôi có xu hướng tin rằng tốt hơn nên áp đặt luật để kiểm soát mức độ tiếng ồn bởi vì nhu cầu ngăn chặn những nguy cơ của tiếng ồn lớn hơn quyền thể hiện bản thân của mọi người.