[Writing Task 2] – Nhà trường hay ba mẹ sẽ giúp trẻ em có chế độ ăn lành mạnh?

 

Some people believe that it is best to encourage children to have a healthy diet at school while others believe that parents should be the ones to teach children to have a healthy diet. Discuss both views and give your opinion.

There are those who opine that educating children to eat and drink healthily at school is the best method, while others argue that this is parents’ responsibility. This essay discusses both sides of the argument and why I believe parents should be responsible for this.

 

There are understandable reasons why some feel that guiding children to eat healthily at school is the best way. The first one is that schools have nutrition education programmes which aim to help students become more aware of the connections between the food they eat and how that food supports their learning, health and wellbeing. For example, the implementation of Shokuiku, which is a famous food education programme in Japanese public schools has made a major contribution to promoting physical and mental health of Japanese people, thereby making Japan become the world’s most long-lived country. Another reason is that doing gardening activities at school can inspire children to consume more healthy foods such as vegetables which most of them hate eating. This can be explained by the fact that children will be more willing to try vegetables if they grow their own crops. 

 

On the other hand, others advocate the view that parents should be responsible for educating children about healthy eating. First of all, parents are those who thoroughly know their children’s taste, so they can create a nutritious diet that can please and encourage them to eat, thereby forming their healthy eating habit which can last through adulthood. For example, when I was a primary student, my parents often prepared a lunch box with various healthy foods for me. This has greatly influenced the way I consume food when I am grown-up. Furthermore, parents can inspire their children to eat healthily by becoming a good role model for them. This is because children tend to mimic their parents’ behavior, including eating habits. For example, children will tend to eat more carrots if they see their parents eat this kind of fruit regularly.

 

In conclusion, I firmly believe that both sides of the argument have their positive points. However, I am inclined to believe that parents should take responsibility to educate children about eating healthily because the benefits of creating a nutritious diet for their children based on their taste and setting a good example to inspire children to consume healthy foods that are done by parents outweigh nutrition education programmes and gardening activities at school.

 

Written by Quang Sang

 

Dịch đại ý:

Có những người cho rằng giáo dục trẻ em ăn uống lành mạnh ở trường là phương pháp tốt nhất, trong khi những người khác cho rằng đây là trách nhiệm của cha mẹ. Bài luận này thảo luận cả hai mặt của lập luận và lý do tại sao tôi tin ba mẹ nên đảm nhận công việc này.

 

Có những lý do dễ hiểu khiến một số người cảm thấy rằng hướng dẫn trẻ em ăn uống lành mạnh ở trường là cách tốt nhất. Thứ nhất là các trường học có các chương trình giáo dục dinh dưỡng nhằm giúp học sinh nhận thức rõ hơn về mối liên hệ giữa thực phẩm họ ăn và cách thực phẩm đó hỗ trợ cho việc học tập, sức khỏe và hạnh phúc của họ. Ví dụ, việc thực hiện Shokuiku, một chương trình giáo dục ẩm thực nổi tiếng trong các trường công lập của Nhật Bản đã góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy sức khỏe thể chất và tinh thần của người Nhật, từ đó đưa Nhật Bản trở thành quốc gia có tuổi thọ cao nhất thế giới. Một lý do khác là thực hiện các hoạt động làm vườn ở trường có thể truyền cảm hứng cho trẻ em tiêu thụ nhiều thực phẩm lành mạnh hơn như rau mà hầu hết các em đều ghét ăn. Điều này có thể được giải thích bởi thực tế là trẻ em sẽ sẵn sàng thử rau hơn nếu chúng tự trồng.

 

Mặt khác, những người khác ủng hộ quan điểm rằng cha mẹ nên có trách nhiệm giáo dục trẻ em về việc ăn uống lành mạnh. Trước hết, cha mẹ là người hiểu biết tường tận khẩu vị của con mình, nên có thể tạo ra một chế độ ăn đủ chất dinh dưỡng để làm hài lòng và khuyến khích trẻ ăn, từ đó hình thành cho trẻ thói quen ăn uống lành mạnh kéo dài đến hết tuổi trưởng thành. Ví dụ, khi tôi còn là một học sinh tiểu học, cha mẹ tôi thường chuẩn bị một hộp cơm trưa với nhiều loại thực phẩm lành mạnh cho tôi. Điều này đã ảnh hưởng rất nhiều đến cách tôi tiêu thụ thực phẩm khi trưởng thành. Hơn nữa, cha mẹ có thể truyền cảm hứng cho con cái họ ăn uống lành mạnh bằng cách trở thành tấm gương tốt cho chúng. Điều này là do trẻ có xu hướng bắt chước hành vi của cha mẹ, bao gồm cả thói quen ăn uống. Ví dụ, trẻ sẽ có xu hướng ăn nhiều cà rốt hơn nếu thấy bố mẹ ăn loại quả này thường xuyên.

 

Tóm lại, tôi tin chắc rằng cả hai bên của lập luận đều có những điểm tích cực. Tuy nhiên, tôi có khuynh hướng tin rằng cha mẹ nên có trách nhiệm giáo dục trẻ ăn uống lành mạnh vì lợi ích của việc tạo ra một chế độ ăn giàu dinh dưỡng cho trẻ dựa trên khẩu vị của trẻ và làm gương tốt để truyền cảm hứng cho trẻ tiêu thụ thực phẩm lành mạnh do cha mẹ thực hiện vượt trội hơn các chương trình giáo dục dinh dưỡng và các hoạt động làm vườn ở trường.