Chia sẻ Ebook Learn IELTS Essay Basic 1 (2023)

Đây là quyển Ebook đầu tiên mình viết về những điểm ngữ pháp cơ bản cần nắm vững khi bắt đầu học viết IELTS Writing Essay, hy vọng sẽ nhận được những phản hồi của mọi người để Ebook được hoàn thiện hơn nữa. ^^

Download Free

 

Mục lục

01. Các Thì tiếng Anh thường được sử dụng viết Essay
02. Phân biệt các loại modal verb thường dùng viết Essay
03. Cách lập dàn ý cho ý tưởng
04. Triển khai ý tưởng với câu đơn
05. Linh hoạt từ vựng với word form
06. Linh hoạt từ vựng với collocation
07. Làm rõ ý tưởng với mệnh đề quan hệ
08. Đặt tình huống với mệnh đề điều kiện
09. Sự liên kết giữa các câu trong một đoạn văn