Mình luyện nói ngoại ngữ với loa di động + chat GPT

Lâu rồi không có viết bài mới, nay mình chia sẻ cách mình rèn kỹ năng nói tiếng Anh và học nói tiếng Nhật với loa di động + app chatGPT, mọi người xem vui vẻ nhé ^^