Mindmap tóm tắt IELTS One Skill Retake

– Cho phép thí sinh thi lại một kỹ năng duy nhất (Listening, Reading, Writing, hoặc Speaking) nếu không đạt được điểm mong muốn.

– Thí sinh chỉ cần thi lại một kỹ năng muốn cải thiện, không cần thi lại toàn bộ bài thi.

– IDP Education thông báo tính năng One Skill Retake tại IDP Việt Nam đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt vào ngày 3-4-2024.

– Chưa có thông báo ngày áp dụng chính thức.

#ieltsvuive #classmate_vuive