[Writing Task 1] – Pie – Danh mục bán lẻ tại Canada (Band 8.0)

 

The two pie charts show the online shopping sales for retail sectors in Canada in 2005 and 2010.

 

Phân tích

– Đơn vị: percent

– Danh mục: retail sectors

 

Chuẩn bị chủ ngữ

– the sales figure for (tên danh mục) 

– the percentage/ proportion/ rate of (tên danh mục) that Canadians bought online

 

Bố cục

Mở bài + tổng quan (số liệu lớn, số liệu tăng, số liệu giảm)

In 2005

In 2010

 

Report

The pie charts compare the percentages of goods from four retail sectors that people in Canada bought online in the years 2005 and 2010. Overall, video games and food and drinks increased, while electronics and appliances, and home furnishings saw a decrease.

 

In 2005, electronics and appliances dominated the online market in Canada, with the figure standing at 35%, while the rate of home furnishings that Canadians bought online was 10% lower. In addition, the sales figures for food and drink, and video games accounted for 22% and 18%, respectively.

 

In 2010, there was a significant change in Canadians’ shopping habits. The percentages of electronics and appliances, and home furnishings bought online saw a drop to 30% and 15%, respectively. In addition, food and drink overtook electronics and appliances and became the best-selling retail sector, with the figure making up 32%, while the sales figure for video games rose to 23%.

 

Written by Quang Sang

Band 8.0 (rated by ieltsanswers.com)

 

Dịch đại ý

Biểu đồ hình tròn so sánh tỷ lệ phần trăm của sản phẩm từ bốn lĩnh vực bán lẻ mà người Canada mua trực tuyến trong những năm 2005 và 2010. Nhìn chung, video games và đồ ăn thức uống tăng, trong khi đồ gia dụng và nội thất giảm.

 

Năm 2005, thiết bị điện tử và thiết bị gia dụng thống trị thị trường trực tuyến ở Canada, với con số 35%, trong khi tỷ lệ đồ nội thất gia đình mà người Canada mua trực tuyến thấp hơn 10%. Ngoài ra, doanh số bán đồ ăn thức uống và trò chơi điện tử lần lượt chiếm 22% và 18%.

 

Năm 2010, có một sự thay đổi đáng kể trong thói quen mua sắm của người Canada. Tỷ lệ hàng điện tử, thiết bị gia dụng và đồ nội thất gia đình được mua trực tuyến lần lượt giảm xuống 30% và 15%. Ngoài ra, thực phẩm và đồ uống đã vượt qua điện tử và đồ gia dụng và trở thành lĩnh vực bán lẻ bán chạy nhất, với con số chiếm 32%, trong khi doanh số trò chơi điện tử tăng lên 23%.

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x