[Writing Task 2] – Lợi ích và bất lợi của việc đi du học (Band 8-8.5)

 

More and more people choose to move to other countries to study higher education. Do you think the advantages outweigh the disadvantages?

 

Phân tích

– Đối tượng: people -> students

– Xu hướng: move to other countries to study higher education

 

Viết lại câu

more and more an increasing number of
people

high school students

high school graduates

choose

decide

move to other countries

go abroad

go overseas

– overseas là tính từ, có thể ghép với overseas students (du học sinh) hoặc overseas universities

study higher education

Tra từ điển collocation 

attend a university

enter a university

apply for a university

enroll in a university

Do you think the advantages outweigh the disadvantages?

In my opinion, the merits outweigh the drawbacks.

*Áp dụng cho các bài cùng dạng câu hỏi

An increasing number of high school graduates decide to abroad to attend a university. In my opinion, the merits outweigh the drawbacks.

 

Thân bài lợi ích

Câu giới thiệu

There are considerable benefits of entering a foreign university.

*Áp dụng cho các bài cùng dạng câu hỏi

 

Câu ý tưởng

Để bao quát vấn đề, mình sẽ phân ra nhiều mục lợi ích:

Lợi ích cho học sinh [1]

Students can become more self-reliant when living and studying in a foreign country. 

Living and studying in a foreign country can make students more self-reliant.

*make + sb + adjective

 

Làm rõ ý tưởng

This is because they have to learn how to take care of themselves, cook and do part-time jobs to cover living expenses.

If students have a great sense of self-reliance, their willpower will be strengthened, thereby helping them effortlessly overcome challenges in their future life.

 

Lợi ích cho học sinh [2]

Students can be provided with high-quality courses, well-rounded teachers and modern facilities by foreign institutions.

Foreign institutions can provide students with high-quality courses, experienced teachers and modern facilities.

 

Làm rõ ý tưởng

As a result, these can create an optimum academic environment for them to fully develop their potential.

As a result, these can create an optimum academic environment for them to be accomplished in their major.

 

Lợi ích cho quê nhà học sinh

If more and more students decide to enroll in prestigious universities abroad, they can become a skilled workforce and contribute to the development of their homeland in various fields after graduation.

 

If the trend of enrolling in prestigious universities abroad becomes more and more popular among students today, this will create a skilled worker which greatly beneficial to the development of their homeland.

 

Thân bài bất lợi

Câu giới thiệu

There are potential drawbacks of applying for a university overseas.

*Áp dụng cho các bài cùng dạng câu hỏi

 

Câu ý tưởng

Để bao quát vấn đề, mình sẽ phân ra nhiều mục bất lợi:

Bất lợi cho học sinh

Students who follow this trend could suffer from various problems such as language barrier, homesickness and culture shock.

*Mệnh đề quan hệ who giúp làm rõ đối tượng

These problems could adversely affect their study at school and even result in poor academic performance.

 

Bất lợi cho gia đình học sinh

If students decide to go abroad to enter a university without having a scholarship, this could put heavy financial pressure on their families.

This is because the tuition fees of foreign institutions are very expensive.

 

Bất lợi cho quê nhà học sinh

This trend could worsen the problem of brain drain in the students’ homeland because many countries tend to attract international students to stay after graduation by giving them opportunities to be naturalized.

 

Kết bài

Tóm tắt thân bài

In conclusion, the merits of enrolling in an overseas university seem to outweigh the drawbacks because this trend can make students more self-reliant, provide them with an optimum academic environment and create a qualified workforce for their motherland.

 

Đưa ra quan điểm, nhận định của bản thân

Given this situation, it seems that high school students should be encouraged to study higher education abroad.

 

Hoàn thành

An increasing number of high school graduates decide to go abroad to attend a university. In my opinion, the merits outweigh the drawbacks.

 

There are considerable benefits of entering a foreign university. The first benefit is that students can become more self-reliant when living and studying in a foreign country. This is because they have to learn how to take care of themselves, cook and do part-time jobs to cover living expenses. If they have a great sense of self-reliance, their willpower will be strengthened, thereby helping them effortlessly overcome challenges in their future life. Another merit might be that foreign institutions can provide international students with high-quality courses, experienced teachers and modern facilities. As a result, these can create an optimum academic environment for them to fully develop their potential. Finally, if more and more high school graduates decide to enroll in prestigious universities abroad, they can become a skilled worker and contribute to the development of their homeland in various fields after graduation.

 

There are potential drawbacks of applying for a university overseas. The main drawback is that students who follow this trend could suffer from various problems such as language barriers, homesickness and culture shock. These problems could adversely affect their study at school and even result in poor academic performance. Another disadvantage might be that if students decide to go abroad to enter a university without having a scholarship, this could put heavy financial pressure on their families. This is because the tuition fees of foreign institutions are very expensive. Finally, this trend could worsen the problem of brain drain in the students’ homeland because many countries tend to attract international students to stay after graduation by giving them opportunities to be naturalized.

 

In conclusion, the merits of enrolling in an overseas university seem to outweigh the drawbacks because this trend can make students more self-reliant, provide them with an optimum academic environment and create a qualified workforce for their motherland. Given this situation, it seems that high school students should be encouraged to study higher education abroad.

Written by ielts-vuive.com

Band 8-8.5 – Corrected by ieltsanswers.com

 

Dịch đại ý:

Ngày càng có nhiều học sinh tốt nghiệp trung học quyết định ra nước ngoài học đại học. Theo tôi, lợi ích của xu hướng này vượt trội hơn nhược điểm.

 

Có những lợi ích đáng kể khi vào một trường đại học nước ngoài. Lợi ích đầu tiên là sinh viên có thể tự chủ hơn khi sinh sống và học tập tại nước ngoài. Điều này là do họ phải học cách tự chăm sóc bản thân, nấu ăn và làm các công việc bán thời gian để trang trải chi phí sinh hoạt. Nếu họ có ý thức tự lập cao, ý chí của họ sẽ được củng cố và từ đó giúp họ dễ dàng vượt qua những thử thách trong cuộc sống sau này. Một lợi ích nữa là các cơ sở giáo dục nước ngoài có thể cung cấp cho sinh viên quốc tế các khóa học chất lượng cao, đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm và cơ sở vật chất hiện đại. Kết quả là, những điều này có thể tạo ra một môi trường học tập tối ưu để họ phát triển toàn diện tiềm năng của mình. Cuối cùng, nếu ngày càng nhiều học sinh tốt nghiệp trung học quyết định đăng ký vào các trường đại học danh tiếng ở nước ngoài, họ có thể trở thành lực lượng lao động có tay nghề cao và đóng góp vào sự phát triển của quê hương trong nhiều lĩnh vực khác nhau sau khi tốt nghiệp.

 

Có những hạn chế tiềm ẩn khi đăng ký một trường đại học ở nước ngoài. Hạn chế chính là những sinh viên theo xu hướng này có thể gặp phải nhiều vấn đề như bất đồng ngôn ngữ, nhớ nhà và sốc văn hóa. Những vấn đề này có thể ảnh hưởng xấu đến việc học tập của các em ở trường và thậm chí dẫn đến kết quả học tập kém. Một bất lợi khác có thể xảy ra là nếu sinh viên quyết định ra nước ngoài để vào một trường đại học mà không có học bổng, điều này có thể gây áp lực tài chính nặng nề cho gia đình của họ. Điều này là do học phí của các cơ sở nước ngoài rất đắt. Cuối cùng, xu hướng này có thể làm trầm trọng thêm vấn đề chảy máu chất xám ở quê hương của sinh viên vì nhiều quốc gia có xu hướng thu hút sinh viên quốc tế ở lại làm việc sau khi tốt nghiệp bằng cách cho họ cơ hội nhập tịch.

 

Tóm lại, lợi ích của việc đăng ký vào một trường đại học ở nước ngoài dường như vượt trội hơn những hạn chế bởi vì xu hướng này có thể khiến sinh viên tự chủ hơn, cung cấp cho họ một môi trường học tập tối ưu và tạo ra một lực lượng lao động có trình độ cho quê hương của họ. Từ đây, có vẻ như học sinh phổ thông nên được khuyến khích học đại học ở nước ngoài.

 

Từ vựng

become more self-reliant trở nên độc lập, tự chủ hơn
cover living expenses trang trải sinh hoạt phí
strengthen willpower củng cố ý chỉ, nghị lực
overcome challenges vượt qua thử thách
provide sb with sth cung cấp
contribute to + noun đóng góp
suffer from gặp vấn đề

adversely affect

negatively affect

ảnh hưởng xấu

result in 

dấn đến

put pressure on

gây áp lực

worsen + problem

làm cho vấn đề thêm trầm trọng

be naturalized

nhập quốc tịch

 

Feedback từ cựu giám khảo IELTS Mike Wattie