[Writing Task 2] – Lợi ích và bất lợi của việc sử dụng điện thoại di động (Band 8)

 

Anyone can use a mobile phone to answer/make work calls or home calls at any place 7 days a week. Do you think this development has more positive effects or negative effects on the individual and society?

 

Phân tích

– Đối tượng: anyone -> people/ individuals

– Xu hướng: use a mobile phone

 

Viết lại câu

anyone people/ individuals/ mobile phone’s users
can become effortless
use a mobile phone to answer/make work calls or home calls making personal and professional calls
at any place 7 days a week

regardless of time and location

no matter where and when they are

Do you think this development has more positive effects or negative effects on the individual and society?

This essay discusses why I believe the merits for users and society outweigh the drawbacks.

The development of cell phones has made it effortless for people today to make personal and professional calls regardless of time and location. This essay discusses why I believe the merits for users and society outweigh the drawbacks.

 

Thân bài lợi ích

Câu giới thiệu

There are considerable benefits of owning a cell phone.

*Áp dụng cho các bài cùng dạng câu hỏi

 

Câu ý tưởng

Để bao quát vấn đề, mình sẽ phân ra nhiều mục lợi ích:

Lợi ích cho người sử dụng [1]

This device can allow the users to keep in touch with their relatives and friends wherever and whenever they want.

For example, international students living far away from home can effortlessly communicate with their family members over their mobile phone, thereby making them less homesick.

*over their mobile phone = by using their mobile phone

*make sb + adjective

 

Lợi ích cho người sử dụng [2]

A mobile phone can become a life-saving tool in emergency situations.

For example, in case of a house fire, people could make an install call to the fire department, thereby timely rescuing the victims from the fire.

 

Lợi ích cho xã hội

The development of mobile phones has greatly contributed to maintaining social harmony.

For instance, due to the impacts of the Covid-19 pandemic, people in many countries are not allowed to go out, so they may suffer from loneliness and depression.

Fortunately, cell phones enables people to share their thoughts and feelings with others, thereby helping them get rid of pessimism.

 

Thân bài bất lợi

Câu giới thiệu

There are potential drawbacks of using a cell phone.

*Áp dụng cho các bài cùng dạng câu hỏi

 

Câu ý tưởng

Để bao quát vấn đề, mình sẽ phân ra nhiều mục bất lợi:

Bất lợi cho người sử dụng

Using mobile phones can pose a risk to people’s life in some situations.

For example, making a phone call while driving can distract drivers and this is perceived to be one of the most common causes of traffic accidents in Vietnam.

 

Bất lợi cho xã hội

Individuals today, especially adolescents, tend to spend much more time chatting with their friends on social networking sites through their mobile phones than going out to have face-to-face communication.

As a result, this can result in bad communication skills and people may encounter difficulties such as when they need to attend a face-to-face interview.

 

Kết bài

Tóm tắt thân bài

In conclusion, the merits of being able to keep in touch and maintaining social harmony seem to outweigh the drawbacks of the irresponsible and excessive uses of mobile phones. Given this situation, it seems that cell phones have become an indispensable tool for modern people.

 

Đưa ra quan điểm, nhận định của bản thân

Given this situation, it seems that cell phones have become an indispensable part of modern people.

 

Hoàn thành

The development of cell phones has made it effortless for people today to make personal and professional calls regardless of time and location. This essay discusses why I believe the merits for users and society outweigh the drawbacks.

 

There are considerable benefits of owning a cell phone. The first benefit is that this device can allow the users to keep in touch with their relatives and friends wherever and whenever they want. For example, international students living far away from home can effortlessly communicate with their family members over their mobile phone, thereby making them less homesick. Another merit might be that the development of mobile phones has greatly contributed to maintaining social harmony. For instance, due to the impacts of the Covid-19 pandemic, people in many countries are not allowed to go out, so they may suffer from loneliness and depression. Fortunately, cell phones enables people to share their thoughts and feelings with others, thereby helping them get rid of pessimism.

 

There are potential drawbacks of using a cell phone. The main drawback is that using mobile phones can pose a risk to people’s life in some situations. For example, making a phone call while driving can distract drivers and this is perceived to be one of the most common causes of traffic accidents in Vietnam. Another disadvantage might be that individuals today, especially adolescents, tend to spend much more time chatting with their friends on social networking sites through their mobile phones than going out to have face-to-face communication. As a result, this can result in bad communication skills and people may encounter difficulties such as when they need to attend a face-to-face interview.

 

In conclusion, the merits of being able to keep in touch and maintaining social harmony seem to outweigh the drawbacks of the irresponsible and excessive uses of mobile phones. Given this situation, it seems that cell phones have become an indispensable tool for modern people.

Written by ielts-vuive.com

Band 8 – corrected by ieltsanswers.com

 

Dịch đại ý:

Sự phát triển của điện thoại di động đã giúp con người ngày nay dễ dàng thực hiện các cuộc gọi cá nhân và công việc bất kể địa điểm và thời gian. Bài luận thảo luận về những tác động tích cực và tiêu cực của thiết bị hiện đại này đối với người sử dụng và xã hội và tôi tin rằng những mặt tích cực nhiều hơn những mặt hạn chế.

 

Có những lợi ích đáng kể của việc sở hữu một chiếc điện thoại di động. Lợi ích đầu tiên là thiết bị này có thể cho phép người dùng giữ liên lạc với người thân, bạn bè mọi lúc mọi nơi. Ví dụ, sinh viên quốc tế sống xa nhà có thể dễ dàng liên lạc với các thành viên trong gia đình qua điện thoại di động, nhờ đó họ bớt nhớ nhà hơn. Một công lao khác có thể là sự phát triển của điện thoại di động đã góp phần rất lớn vào việc duy trì sự hài hòa xã hội. Ví dụ, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, người dân ở nhiều quốc gia không được phép ra ngoài, vì vậy họ có thể bị cô đơn và trầm cảm. May mắn thay, điện thoại di động cho phép mọi người chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc của họ với người khác, từ đó giúp họ thoát khỏi sự bi quan.

 

Có những hạn chế tiềm ẩn khi sử dụng điện thoại di động. Hạn chế chính là sử dụng điện thoại di động có thể gây nguy hiểm đến tính mạng con người trong một số tình huống. Ví dụ, gọi điện thoại khi đang lái xe có thể khiến người lái xe mất tập trung và đây được coi là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây ra tai nạn giao thông ở Việt Nam. Một bất lợi khác có thể là các cá nhân ngày nay, đặc biệt là thanh thiếu niên có xu hướng dành nhiều thời gian trò chuyện với bạn bè trên các trang mạng xã hội thông qua điện thoại di động hơn là ra ngoài để giao tiếp trực tiếp. Kết quả là, điều này có thể dẫn đến kỹ năng giao tiếp kém và thế hệ trẻ sẽ gặp khó khăn trong việc giao tiếp với người khác và tham dự các cuộc phỏng vấn xin việc trực tiếp.

 

Tóm lại, giá trị của việc giữ liên lạc và duy trì sự hòa hợp xã hội dường như lớn hơn những mặt hạn chế của việc sử dụng điện thoại di động một cách vô trách nhiệm và quá mức. Qua đó, dường như điện thoại di động đã trở thành một công cụ không thể thiếu của con người hiện đại.

 

Từ vựng

keep in touch with giữ liên lạc
result in dẫn đến
enable sb to do sth cho phép 
pose a risk to = threaten đe dọa
distract sb from sth gây xao nhãng
be perceived to be được xem là
have difficulty in gặp khó khăn
maintain social harmony duy trì hòa hợp xã hội (giúp mọi người sống hạnh phúc và vui vẻ cùng nhau)
get rid of pessimism loại bỏ sự bi quan

 

Feedback từ cựu giám khảo IELTS Mike Wattie