[Writing Task 2] – Lãng phí thực phẩm (Band 8.0)

 

Every day, millions of tons of food are wasted all over the world. Why do you think this is happening? And how can we solve this problem?

 

Global food waste is perceived to be one of the most pressing problems. This essay discusses possible reasons for this and steps that can be taken to address the problem.

 

There are some reasons why the problem of food wastage is becoming increasingly serious. The first reason is that people’s shopping habits are manipulated by the increasing promotions of food. They tend to buy more food because of bulk buying discounts, but they often are too busy working to consume it all. As a result, households around the world are producing an immense amount of food waste every day. Another reason might be that many restaurants tend to offer large portion sizes as a part of their marketing strategy to attract customers. As a result, many customers cannot finish it all and their leftovers often end up going into the garbage later.

 

Some simple measures can be implemented to deal with the root causes of the problem. The first measure is that TV programmes about smart shopping can be promoted to educate people about the negative impacts of food promotions. For example, shoppers need to learn that bulk buying discounts are a false economy if much of the food will need to be thrown away. Another solution might be that restaurants should change their way to approach customers by optimizing their menu based on its quality instead of quantity. For example, they can hire a skilled chef to increase the flavor of dishes. Furthermore, governments should require by law for food waste to be given to farms. 

 

In conclusion, people’s bad shopping habits and large portion sizes in restaurants are the main reasons for the increasingly serious problem of global food waste. Promoting TV programmes about smart shopping, marketing food by its flavor instead of quantity, and imposing laws requiring giving food waste to farms can be done to address this issue.

 

Written by Quang Sang

Band 8.0 (rated by ieltsanswers.com)

 

Dịch đại ý:

Rác thải thực phẩm trên toàn cầu được coi là một trong những vấn đề cấp bách nhất. Bài luận này thảo luận về những lý do có thể xảy ra cho điều này và các bước chắc chắn có thể được thực hiện để giải quyết vấn đề.

 

Có một số lý do giải thích tại sao vấn đề thất thoát lương thực ngày càng trở nên nghiêm trọng. Nguyên nhân đầu tiên là do thói quen mua sắm của người dân bị thao túng bởi các chương trình khuyến mại ngày càng tăng. Họ có xu hướng mua nhiều thực phẩm hơn nhu cầu thực tế của mình để nhận được những ưu đãi tốt, nhưng họ thường quá bận rộn với công việc để tiêu thụ hết. Kết quả là, các hộ gia đình trên khắp thế giới đang thải ra một lượng lớn chất thải thực phẩm mỗi ngày. Một lý do khác có thể là nhiều nhà hàng có xu hướng cung cấp khẩu phần ăn lớn như một phần trong chiến lược tiếp thị của họ để thu hút khách hàng. Hơn nữa, các nhà hàng tự chọn cho phép thực khách quyết định khẩu phần ăn của họ, dẫn đến một lượng lớn thức ăn thừa trên đĩa của họ. Những loại thực phẩm này thường bỏ vào thùng rác sau đó.

 

Một số biện pháp đơn giản có thể được thực hiện để xử lý các nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. Biện pháp đầu tiên là có thể quảng bá các chương trình truyền hình về mua sắm thông minh để giảm tác động của quảng cáo đến khách hàng. Ví dụ, mẹ tôi đã cố gắng loại bỏ một lượng lớn thực phẩm lãng phí nhờ những mẹo nhỏ như lên danh sách trước khi mua sắm và chỉ mang theo số tiền vừa đủ mà bà học được từ một chương trình truyền hình. Một giải pháp khác có thể là các nhà hàng nên thay đổi cách tiếp cận khách hàng bằng cách tối ưu hóa thực đơn dựa trên chất lượng thay vì số lượng, chẳng hạn như thuê một đầu bếp lành nghề để tăng hương vị món ăn. Về các nhà hàng buffet, thức ăn thừa có thể được gửi đến các nhà máy để làm phân bón hoặc thức ăn chăn nuôi. Nhờ đó, giải pháp này không chỉ giải quyết được vấn đề lãng phí thực phẩm mà còn tạo ra lợi nhuận cho các nhà hàng.

 

Kết luận, thói quen mua sắm không tốt của người dân và khẩu phần ăn lớn trong các nhà hàng là những nguyên nhân chính dẫn đến vấn đề lãng phí thực phẩm trên toàn cầu ngày càng nghiêm trọng. Quảng cáo các chương trình truyền hình về mua sắm thông minh, tiếp thị thực phẩm theo hương vị thay vì số lượng và biến thức ăn thừa thành phân bón hoặc thức ăn chăn nuôi có thể được thực hiện để giải quyết vấn đề này.