[Writing Task 2] – Cạnh tranh công việc giữa người lớn tuổi và người trẻ (Band 8.0)

 

Nowadays more and more older people who are looking for work have to compete with younger people for the same jobs. What problems does this cause? What are some possible solutions?

 

There is stiff competition for jobs between the elderly and younger generations these days. This essay discusses possible issues caused by this and steps that can be taken to address the problem.

 

There are two main issues influencing both generations. The first one is that an increasing number of older job hunters can worsen youth unemployment. In terms of working experience, older employees definitely have the edge over younger workers, meaning that they have a higher rate of being employed. Moreover, the elderly are strong candidates with better decision-making and problem-solving skills sharpened during their work life, therefore, young people may not stand a chance in competing for the same jobs with them. Another problem is the higher rate of poverty among the elderly. As the job market is rapidly changing, many jobs today require candidates to be tech-savvy and vigorous which are clearly disadvantages for older workers when competing with younger people. 

 

Some simple measures can be implemented to deal with the root causes of the problem. The first solution is that governments should encourage businesses to provide more internships for less experienced young employees. As a result, they will have the opportunity to accumulate experience. Another measure is providing retraining to the elderly so that they are able to fill jobs that require them to have technical skills. Consequently, they can have higher employability which helps to prevent them from poverty.

 

In conclusion, the youth unemployment and the poverty suffered by older people are two main issues arising from the job competition between younger and older workers. Encouraging firms to provide more internships for young employees and providing retraining to the elderly can be done to solve the problem.

 

Written by Quang Sang

Band 8.0 (rated by ieltsanswers.com)

 

Dịch đại ý:

Ngày nay, có sự cạnh tranh gay gắt về việc làm giữa người già và thế hệ trẻ. Bài tiểu luận này thảo luận về các vấn đề có thể xảy ra do điều này gây ra và các bước có thể được thực hiện để giải quyết vấn đề.

 

Có hai vấn đề chính ảnh hưởng đến cả hai thế hệ. Thứ nhất là việc ngày càng có nhiều thợ săn việc làm lớn tuổi có thể làm trầm trọng thêm tình trạng thất nghiệp của thanh niên. Về kinh nghiệm làm việc, nhân viên lớn tuổi chắc chắn có lợi thế hơn so với lao động trẻ hơn, nghĩa là họ có tỷ lệ được tuyển dụng cao hơn. Hơn nữa, người cao tuổi là những ứng cử viên sáng giá với kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề tốt hơn được rèn giũa trong quá trình làm việc của họ, do đó, những người trẻ tuổi có thể không có cơ hội cạnh tranh cho những công việc tương tự với họ. Một vấn đề khác là tỷ lệ nghèo ở người cao tuổi ngày càng cao. Khi thị trường việc làm thay đổi nhanh chóng, nhiều công việc ngày nay đòi hỏi ứng viên phải am hiểu công nghệ và hoạt bát, đây rõ ràng là những bất lợi đối với người lao động lớn tuổi khi cạnh tranh với những người trẻ hơn.

 

Một số biện pháp đơn giản có thể được thực hiện để xử lý các nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. Giải pháp đầu tiên là các chính phủ nên khuyến khích các doanh nghiệp cung cấp nhiều công việc thực tập hơn cho những nhân viên trẻ ít kinh nghiệm hơn. Nhờ đó, họ sẽ có cơ hội tích lũy kinh nghiệm. Một biện pháp khác là cung cấp đào tạo lại người cao tuổi để họ có thể làm những công việc đòi hỏi họ phải có kỹ năng kỹ thuật. Do đó, họ có thể có khả năng làm việc cao hơn, giúp họ thoát khỏi cuộc sống nghèo đói.

 

Tóm lại, tình trạng thất nghiệp ở thanh niên và tình trạng nghèo đói của người cao tuổi là hai vấn đề chính xuất phát từ sự cạnh tranh việc làm giữa lao động trẻ và lao động lớn tuổi. Việc khuyến khích các công ty cung cấp nhiều thực tập hơn cho nhân viên trẻ và cung cấp đào tạo lại cho người già có thể được thực hiện để giải quyết vấn đề.

 

Feedback từ cựu giám khảo Mike Wattie