[Writing Task 2] – Trẻ em xem TV quá nhiều (Band 8.5)

 

Studies have suggested that nowadays children watch much more television than they did in the past and spend less time on active or creative things. What are the reasons for this and what measures should be taken to encourage children to spend more time on active or creative things?

 

Research has indicated that children’s screen time has increased, while the time they spend on physical and creative activities is less. This essay discusses possible reasons for this and measures that can be taken to encourage children to do more physical and creative activities.

 

There are some reasons why children today tend to watch television excessively and spend less time on other activities. The first reason is that many parents feel afraid to let their children play outdoors because of the dangers of heavy traffic and the lack of a safe environment for them to play in, and they are too busy working to spend quality time with them. As a result, they are kept at home for safety and watching television, therefore, becomes the most popular way for them to entertain themselves. Another reason is that the number of television programmes targeting children has drastically increased. As a result, children can effortlessly be attracted by the fascinating characters and catchy music of these programmes and willingly spend hours watching them. 

 

Some simple measures can be implemented to encourage children to do more physical and creative activities. First of all, parents should spend more time going out and playing sports with their children on the weekend. This is a great opportunity to boost their engagement in outdoor play and help them stay away from watching television. Another measure is that parents should limit their children’s screen time by setting boundaries. For example, setting the rule of offsetting the time watching television with double book reading time can be done to encourage children to read more.

 

In conclusion, parental nervousness about their children’s safety and the increasing number of TV shows for children are the two main reasons for the rise of children’s screen time. Spending more time playing sports at the weekend with children and limiting their screen time by setting boundaries can be done by parents to encourage their children to do more physical and creative activities.

 

Written by Quang Sang

Band 8.5 (rated by ieltsanswers.com)

 

Dịch đại ý:

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng thời gian sử dụng thiết bị của trẻ em đã tăng lên, trong khi thời gian chúng dành cho các hoạt động thể chất và sáng tạo ít hơn. Bài tiểu luận này thảo luận về những lý do có thể có của điều này và các biện pháp có thể được thực hiện để khuyến khích trẻ em thực hiện các hoạt động thể chất và sáng tạo nhiều hơn.

 

Có một số lý do khiến trẻ em ngày nay có xu hướng xem tivi quá mức và dành ít thời gian hơn cho các hoạt động khác. Lý do đầu tiên là nhiều bậc cha mẹ cảm thấy ngại cho con chơi ngoài trời vì sự nguy hiểm của xe cộ đông đúc và thiếu môi trường an toàn cho con vui chơi, nhưng họ lại quá bận rộn với công việc để dành thời gian chất lượng cho con. Do đó, họ được giữ ở nhà để an toàn và xem truyền hình, do đó, trở thành cách phổ biến nhất để họ giải trí. Một lý do khác là số lượng các chương trình truyền hình hướng đến trẻ em đã tăng lên đáng kể. Do đó, trẻ em có thể dễ dàng bị thu hút bởi các nhân vật hấp dẫn và âm nhạc hấp dẫn của các chương trình này và sẵn sàng dành hàng giờ để xem chúng.

 

Có thể thực hiện một số biện pháp đơn giản để khuyến khích trẻ hoạt động thể chất và sáng tạo nhiều hơn. Trước hết, cha mẹ nên dành nhiều thời gian hơn để cùng con đi chơi thể thao vào cuối tuần. Đây là cơ hội tuyệt vời để tăng cường sự tham gia của các em trong việc vui chơi ngoài trời và giúp các em tránh xa việc xem tivi. Một biện pháp khác là cha mẹ nên giới hạn thời gian sử dụng thiết bị của con cái bằng cách thiết lập ranh giới. Ví dụ, có thể thực hiện quy tắc bù trừ thời gian xem tivi với thời gian đọc sách gấp đôi để khuyến khích trẻ đọc nhiều hơn.

 

Kết luận, sự lo lắng của cha mẹ về sự an toàn của con cái họ và số lượng chương trình truyền hình dành cho trẻ em ngày càng tăng là hai lý do chính khiến thời lượng xem trên màn hình của trẻ em ngày càng tăng. Cha mẹ có thể dành nhiều thời gian chơi thể thao với trẻ vào cuối tuần và giới hạn thời gian sử dụng thiết bị của chúng bằng cách thiết lập ranh giới để khuyến khích trẻ hoạt động thể chất và sáng tạo hơn.

 

Feedback của giám khảo Mike Wattie