[Writing Task 2] – Người trẻ làm tình nguyện (Band 7.5)

 

More and more young people from wealthy countries are spending a short time in communities in poorer countries doing unpaid work such as teaching or building houses. Why? Who benefits more from this, the community or these young people?

 

An increasing number of youngsters from developed nations are moving to underdeveloped nations for a short period of time to do volunteer work such as teaching or constructing houses for local people. This essay discusses possible reasons for this and I believe that this trend is more beneficial to these young people.

 

There are some reasons why doing volunteer work in underdeveloped nations is becoming increasingly popular among young people from rich nations. The first reason is that schools in developed nations tend to encourage their students to take part in volunteer campaigns in deprived communities. This activity is a part of their educational goals which aims to improve youngsters’ social responsibility and help them become global citizens. Another reason is that young people are eager to explore the world and broaden their knowledge about different cultures. Therefore, doing volunteer work in underdeveloped nations has become an ideal way to fulfill their eagerness.

 

I believe that this trend is more advantageous to these youngsters. Firstly, through helping people in poorer countries to have better living conditions and educational opportunities, these volunteers can enrich their social experience which plays a vital role in their future career path. For example, teaching English to children and taking care of the elderly in deprived areas are valuable experiences for youngsters from developed nations who want to become teachers or doctors. Furthermore, young people will have to overcome many difficulties such as culture shock, language barrier, and bad weather to provide aid for the community in underdeveloped nations. Therefore, their willpower can be strengthen and help them become more mature. 

 

In conclusion, educational goals of schools in developed nations and youngsters’ eagerness to explore the world are two main reasons for the increasing number of young volunteers in deprived nations. I believe these young people will achieve more benefits from this trend than the local community because this trend can help them accumulate social experience and enhance their willpower.

 

Written by Quang Sang

Band 7.5 – (rated by ieltsanswers.com)

 

Dịch đại ý:

Ngày càng có nhiều thanh niên từ các quốc gia phát triển chuyển đến các quốc gia kém phát triển trong một thời gian ngắn để làm công việc tình nguyện như dạy học hoặc xây nhà cho người dân địa phương. Bài luận này thảo luận về những lý do có thể xảy ra cho điều này và tôi tin rằng xu hướng này có lợi hơn cho những người trẻ tuổi này.

 

Có một số lý do tại sao làm công việc tình nguyện ở các quốc gia kém phát triển ngày càng trở nên phổ biến trong giới trẻ từ các quốc gia giàu có. Lý do đầu tiên là các trường học ở các quốc gia phát triển có xu hướng khuyến khích học sinh của họ tham gia các chiến dịch tình nguyện tại các cộng đồng thiếu thốn. Hoạt động này là một phần trong mục tiêu giáo dục của họ nhằm nâng cao trách nhiệm xã hội của thanh thiếu niên và giúp họ trở thành công dân toàn cầu. Một lý do khác là giới trẻ ham khám phá thế giới và mở mang kiến ​​thức về các nền văn hóa khác nhau. Vì vậy, làm công việc tình nguyện ở các quốc gia kém phát triển đã trở thành một cách lý tưởng để thỏa mãn sự háo hức của họ.

 

Tôi tin rằng xu hướng này có lợi hơn cho những người trẻ tuổi này. Thứ nhất, thông qua việc giúp đỡ người dân ở các nước nghèo hơn có điều kiện sống và cơ hội giáo dục tốt hơn, những tình nguyện viên này có thể làm giàu kinh nghiệm xã hội của họ, đóng vai trò quan trọng trong con đường sự nghiệp tương lai của họ. Ví dụ, dạy tiếng Anh cho trẻ em và chăm sóc người già ở những vùng thiếu thốn là những kinh nghiệm quý báu cho thanh niên các nước phát triển muốn trở thành giáo viên hoặc bác sĩ. Hơn nữa, những người trẻ tuổi sẽ phải vượt qua nhiều khó khăn như sốc văn hóa, bất đồng ngôn ngữ, thời tiết xấu để cung cấp viện trợ cho cộng đồng ở các quốc gia kém phát triển. Vì vậy, ý chí của họ có thể được củng cố và giúp họ trưởng thành hơn.

 

Tóm lại, mục tiêu giáo dục của các trường học ở các quốc gia phát triển và sự háo hức khám phá thế giới của thanh thiếu niên là hai lý do chính khiến số lượng tình nguyện viên trẻ ngày càng tăng ở các quốc gia thiếu thốn. Tôi tin rằng những người trẻ này sẽ đạt được nhiều lợi ích từ xu hướng này hơn là cộng đồng địa phương vì xu hướng này có thể giúp họ tích lũy kinh nghiệm xã hội và nâng cao ý chí của họ.