[Writing Task 2] – Chọn công việc theo đam mê hay sự ổn định? (Band 8.0)

 

Some people argue that job satisfaction is more important than job security, while others believe that they cannot always expect job satisfaction, and a permanent job is more important. Discuss both these views and give your own opinion.

 

There are those who opine that people should lay more emphasis on jobs that can fulfill them than the ones only providing a stable income, while others argue that a job that can ensure a stable income is more worthwhile to choose. This essay discusses both sides of the argument and why I believe that job fulfillment is more vital.

 

There are understandable reasons why some believe choosing a job that can bring fulfillment is more important. First of all, it is obvious that happiness at work is an essential source of energy helping people to work hard and limit their stress at the workplace. If this source of energy runs out, people may find it difficult to maintain a good working performance. Another reason is that people have more freedom to choose their career path that they have passion for, so it is unnecessary to solely focus on job security. This is because there is an increasing number of books and online courses providing the skills and knowledge required in many jobs today. 

 

On the other hand, some people tend to emphasize the importance of a permanent job because it can help them feel more tranquil. It is clear that more and more people are taking job stability into account in order to avoid the stress caused by the higher unemployment rate and the highly competitive job market. In addition, the cost of living is increasing, so people have to focus on earning money to make ends meet. Therefore, it is more crucial for them to have a job that can ensure a stable income.

 

In conclusion, I firmly believe that both sides of the argument have their positive points. However, I am inclined to believe that it is more important for people to choose jobs that bring them happiness because it can keep them working hard and reduce their stress at the workplace, and people today have more freedom to choose what they love to do due to the increasing number of books and online courses.

 

Written by Quang Sang

Band 8.0 – (rated by ieltsanswers.com)

 

Dịch đại ý:

Có những người cho rằng mọi người nên chú trọng hơn vào những công việc có thể thỏa mãn họ hơn là những công việc chỉ mang lại thu nhập ổn định, trong khi những người khác lại cho rằng một công việc có thể đảm bảo thu nhập ổn định thì đáng để lựa chọn hơn. Bài luận này thảo luận về cả hai mặt của lập luận và tại sao tôi tin rằng sự hài lòng trong công việc quan trọng hơn.

 

Có những lý do dễ hiểu tại sao một số người tin rằng việc lựa chọn một công việc có thể mang lại sự thỏa mãn được coi là quan trọng hơn. Trước hết, rõ ràng rằng hạnh phúc trong công việc là nguồn năng lượng thiết yếu giúp mọi người làm việc hăng say và hạn chế căng thẳng tại nơi làm việc. Nếu nguồn năng lượng này cạn kiệt, mọi người có thể khó duy trì hiệu suất làm việc tốt. Một lý do khác là mọi người có nhiều quyền tự do hơn trong việc lựa chọn con đường sự nghiệp mà họ đam mê, vì vậy không cần thiết phải chỉ tập trung vào đảm bảo việc làm. Điều này là do ngày nay ngày càng có nhiều sách và các khóa học trực tuyến cung cấp các kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết trong nhiều công việc.

 

Mặt khác, một số người có xu hướng nhấn mạnh tầm quan trọng của một công việc cố định vì nó có thể giúp họ cảm thấy yên tĩnh hơn. Rõ ràng là ngày càng có nhiều người tính đến ổn định công việc để tránh căng thẳng do tỷ lệ thất nghiệp cao hơn và thị trường việc làm cạnh tranh cao. Thêm vào đó, giá cả sinh hoạt ngày càng tăng cao nên mọi người càng phải tập trung vào việc kiếm tiền để trang trải cuộc sống. Vì vậy, điều tối quan trọng đối với họ là phải có một công việc có thể đảm bảo thu nhập ổn định.

 

Kết luận, tôi tin chắc rằng cả hai bên của lập luận đều có những điểm tích cực. Tuy nhiên, tôi có xu hướng tin rằng điều quan trọng hơn là mọi người nên chọn công việc mang lại cho họ hạnh phúc vì nó có thể giúp họ làm việc chăm chỉ và giảm bớt căng thẳng tại nơi làm việc, và con người ngày nay có nhiều quyền tự do hơn để lựa chọn công việc họ yêu thích. với số lượng ngày càng tăng của sách và các khóa học trực tuyến.