[Writing Task 1] – Map – Dự án xây dựng trường học cho thị trấn Canterbury

 

The map is of the town of Canterbury. A new school (S) is planned for the area. The map shows two possible sites for the school.

The map illustrates the proposed plan of constructing a new school for the town of Canterbury and the surrounding areas. Overall, there are two feasible locations for the school construction including (S1) and (S2).

 

Looking at the first location (S1), it is situated in the countryside, to the north east of the town centre. This is probably an ideal option for students coming from Sturry which is only 5 kilometers away from the school location, and those living on the east side of Canterbury. However, students from Chartham, which is 7 kilometers to the south west of the town centre, have to travel over a long distance by taking the main road that runs south-west of Canterbury.

 

Turning to the second location (S2), the school is situated in the town centre. This can be a more reasonable option because students living in either Chartham or Sturry will travel over a relatively equal distance to reach school. However, all automobile traffic is prohibited in the town centre, so students have to go to school by foot.

 

Written by Quang Sang

 

Dịch đại ý:

Bản đồ minh họa kế hoạch đề xuất xây dựng một trường học mới cho thị trấn Canterbury và các vùng lân cận. Nhìn chung, có hai địa điểm khả thi để xây dựng trường bao gồm (S1) và (S2).

 

Nhìn vào vị trí đầu tiên (S1), nó nằm ở vùng nông thôn, về phía đông bắc của trung tâm thị trấn. Đây có lẽ là một lựa chọn lý tưởng cho những sinh viên đến từ Sturry, nơi chỉ cách địa điểm trường 5 km và những sinh viên sống ở phía đông của Canterbury. Tuy nhiên, học sinh đến từ Chartham, cách trung tâm thị trấn 7 km về phía tây nam, phải đi trên một quãng đường dài bằng cách đi theo con đường chính chạy về phía tây nam của Canterbury.

 

Rẽ sang địa điểm thứ hai (S2), trường nằm ở trung tâm thị trấn. Đây có thể là một lựa chọn hợp lý hơn vì học sinh sống ở Chartham hoặc Sturry sẽ đi trên một khoảng cách tương đối bằng nhau để đến trường. Tuy nhiên, tất cả các phương tiện ô tô đều bị cấm vào trung tâm thị trấn nên học sinh phải đi bộ đến trường.

 

Leave a Comment