[Writing Task 1] – Process – Quy trình sản xuất xi măng và bê tông

 

 

The diagram below shows the stages and equipment used in the cement-making process, and how cement is used to produce concrete for building purposes.

The diagrams illustrate how cement is manufactured and used as a component in the production of concrete. Overall, cement is produced through five stages, starting with the input of raw materials and ending with packaging the finished product. In addition, the production of concrete is blending four materials together.

 

Looking at the first diagram, it starts with crushing limestone and clay to form powder. Then, this powder is mixed before being passed into a rotating heater to be heated at high temperature. After that, the mixture is ground to produce cement. Finally, the finished cement is packaged into bags.

 

Turning to the second diagram, four components including 15% of cement, 10% of water, 25% of sand, and 50% of gravel are put into a concrete mixer, and this equipment will rotate to blend the materials inside together. The finished concrete made from this process can be used for constructing purposes.

 

Written by Quang Sang

 

Dịch đại ý:

Các sơ đồ minh họa cách thức sản xuất và sử dụng xi măng như một thành phần trong quá trình sản xuất bê tông. Nhìn chung, xi măng được sản xuất qua 5 giai đoạn, bắt đầu từ khâu đầu vào của nguyên liệu thô và kết thúc là đóng gói thành phẩm. Ngoài ra, việc sản xuất bê tông là trộn 4 loại vật liệu với nhau.

 

Nhìn vào sơ đồ đầu tiên, nó bắt đầu với việc nghiền đá vôi và đất sét để tạo thành bột. Sau đó, phần bột này được trộn đều trước khi đưa vào máy quay để nung ở nhiệt độ cao. Sau đó, hỗn hợp được nghiền để sản xuất xi măng. Cuối cùng, xi măng thành phẩm được đóng thành bao.

 

Chuyển sang sơ đồ thứ hai, bốn thành phần gồm 15% xi măng, 10% nước, 25% cát và 50% sỏi được cho vào máy trộn bê tông, thiết bị này sẽ quay để trộn các nguyên liệu bên trong với nhau. Bê tông thành phẩm được tạo ra từ quá trình này có thể được sử dụng cho các mục đích xây dựng.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x