[Writing Task 2] – Giáo dục học sinh thông qua cựu tù nhân là cách tốt nhất? (Band 7.5)

 

Some people who have been in prison become good citizens later. Some people think that having these people to give a talk to school students is the best way to tell them about the dangers of committing a crime. Do you agree or disagree?

 

There are those who opine that inviting former inmates to educate students about crime is the best way to prevent them from illegal activities. I somewhat agree with this idea because I believe this educational method will work best for students, but may be less effective because youngsters’ lack of cognition and these lawbreakers’ bad language.

 

On the one hand, I accept that ex-prisoners’ talks are the best way to help students become law-abiding. Their speeches are perceived to be practical and highly persuasive. This is because they comprehend the risks associated with conducting illegal activities and also severe punishments for criminal wrongdoings through the time they committed crimes in the past. Therefore, former offenders are totally capable of raising students’ awareness about crime and convincing them to avoid violating the laws. As a result, by absorbing ex-prisoners’ experiences, students will hesitate to do illegal things, thereby contributing to the reduction of youth crime.

 

On the other hand, I believe this method may be ineffective for some reasons. The first one is that youngsters don’t have the cognitive ability. Therefore, they may not be able to fully understand a complex social problem like crime and even be haunted by savage contents from the speeches of former inmates such as robberies and murders. Another reason is that this method can be detrimental to young students’ behavior. This is because if these ex-prisoners are not given training in terms of academic teaching before giving speeches, their talk may contain inappropriate language such as swear words. As a result, students may mimic and use bad words in daily conversations with friends and relatives.

 

In conclusion, I agree that letting former lawbreakers to help students obey the law is the best method because of their practical and highly persuasive talks. However, I doubt that this method may be less effective because youngsters don’t have enough cognition to comprehend a complicated problem like crime and their behavior may be negatively affected by inappropriate language in ex-prisoners’ talks.

 

Written by Quang Sang

Band 7.5 – (rated by ieltsanswers.com)

 

Dịch đại ý:

Có những người cho rằng mời cựu tù nhân đến để giáo dục học sinh về tội phạm là cách tốt nhất để ngăn họ tham gia các hoạt động bất hợp pháp. Tôi phần nào đồng ý với ý kiến ​​này vì tôi tin rằng phương pháp giáo dục này sẽ hiệu quả nhất đối với học sinh, nhưng có thể kém hiệu quả vì sự thiếu nhận thức của các bạn nhỏ và ngôn ngữ không tốt của những người vi phạm pháp luật này.

 

Một mặt, tôi chấp nhận rằng các cuộc nói chuyện của các cựu tù nhân là cách tốt nhất để giúp học sinh tuân thủ pháp luật. Các bài phát biểu của họ được đánh giá là thiết thực và có sức thuyết phục cao. Điều này là do họ hiểu được những rủi ro liên quan đến việc tiến hành các hoạt động bất hợp pháp và cũng như những hình phạt nghiêm khắc đối với những hành vi sai trái hình sự thông qua thời gian họ đã phạm tội trong quá khứ. Vì vậy, các cựu phạm nhân hoàn toàn có khả năng nâng cao nhận thức của học sinh về tội phạm và thuyết phục họ tránh vi phạm pháp luật. Kết quả là, bằng cách tiếp thu kinh nghiệm của các cựu tù nhân, học sinh sẽ trở nên ngại làm những điều vi phạm pháp luật, từ đó góp phần giảm tội phạm ở thanh thiếu niên.

 

Mặt khác, tôi tin rằng phương pháp này có thể không hiệu quả vì một số lý do. Thứ nhất là những người trẻ tuổi không có khả năng nhận thức. Do đó, họ có thể không hiểu hết về một vấn đề xã hội phức tạp như tội phạm và thậm chí bị ám ảnh bởi những nội dung man rợ từ những bài phát biểu của các bạn tù cũ như cướp và giết người. Một lý do khác là phương pháp này có thể gây bất lợi cho hành vi của học sinh nhỏ tuổi. Điều này là do nếu những cựu tù nhân này không được đào tạo về giảng dạy học thuật trước khi phát biểu, bài nói chuyện của họ có thể chứa ngôn ngữ không phù hợp, chẳng hạn như những lời chửi thề. Từ đó, học sinh có thể bắt chước và sử dụng những từ ngữ xấu trong các cuộc trò chuyện hàng ngày với bạn bè và người thân.

 

Kết lại, tôi đồng ý rằng để những người  từng vi phạm pháp luật giúp sinh viên tuân thủ pháp luật là phương pháp tốt nhất vì những bài nói chuyện thực tế và có sức thuyết phục cao của họ. Tuy nhiên, tôi nghi ngờ rằng phương pháp này có thể kém hiệu quả hơn vì thanh niên không có đủ nhận thức để hiểu vấn đề phức tạp như tội phạm và hành vi của họ có thể bị ảnh hưởng tiêu cực bởi ngôn ngữ không phù hợp trong các cuộc nói chuyện của cựu tù nhân.