[Writing Task 2] – Phụ huynh có nên tham gia các khóa học làm ba, mẹ? (Band 8.5)

 

New parents should attend parenting courses to ensure the growth of their children. To what extent do you agree or disagree?

Parenting classes are perceived to be necessary for those who are new to parenthood as it can help their children fully develop. I totally agree with this idea because I believe that these classes can help new parents know thoroughly about the development of their children, thereby helping them grow better.

 

First of all, taking part in parenting classes can be a base point for mothers and fathers to become knowledgeable about the growing stages of a child. Therefore, they will understand what their children need to have a full physical and mental development. For example, the lessons about nutrition in these classes can help parents create a diet with adequate nutrients to increase their children’s height. In addition, children’s psychology is a complex field that needs education to comprehend. Therefore, parenting classes are very suitable for parents who want to properly deal with their children’s psychological problems such as depression caused by study pressure.

 

Another point is that parents will be taught about necessary skills to protect their children from dangers. For instance, mastering first aid procedures can be very useful for curing children in case they are injured because of accidents. Furthermore, parents can share experience and support each other in bringing up their children. This is because classes providing childcare knowledge can provide mothers and fathers with a great opportunity to make friends and expand social relationships with other parents. 

 

In conclusion, I believe that people who just start their parent life should be encouraged to enroll in parenting classes because they will be given comprehensive training about childcare knowledge, essential skills for children’s health protection and a great chance to form supportive bonding with other parents.

 

Written by Quang Sang

Band 8.5 – (rated by ieltsanswers.com)

 

Dịch đại ý:

Các lớp học làm cha mẹ được coi là cần thiết cho những người mới bắt đầu làm cha mẹ vì nó có thể giúp con họ phát triển toàn diện. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến ​​đó vì tôi tin rằng những lớp học này có thể giúp những người mới làm cha mẹ hiểu biết tường tận về sự phát triển của con mình, từ đó giúp con phát triển tốt hơn.

 

Trước hết, tham gia các lớp học về nuôi dạy con cái có thể là điểm cơ bản để các ông bố bà mẹ hiểu biết về các giai đoạn phát triển của một đứa trẻ. Vì vậy, họ sẽ hiểu con mình cần gì để có một sự phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần. Ví dụ, các bài học về dinh dưỡng trong các lớp học này có thể giúp cha mẹ tạo ra một chế độ ăn với đầy đủ chất dinh dưỡng để tăng chiều cao cho con mình. Ngoài ra, tâm lý trẻ em là một lĩnh vực phức tạp cần được giáo dục để lĩnh hội. Vì vậy, các lớp học nuôi dạy con cái rất phù hợp với những bậc cha mẹ muốn giải quyết đúng đắn các vấn đề tâm lý của con em mình như chứng trầm cảm do áp lực học hành.

 

Một điểm nữa là cha mẹ sẽ được dạy về những kỹ năng cần thiết để bảo vệ con cái khỏi những nguy hiểm. Ví dụ, nắm vững các quy trình sơ cứu có thể rất hữu ích để cứu chữa trẻ em trong trường hợp chúng bị thương do tai nạn. Hơn nữa, cha mẹ có thể chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong việc nuôi dạy con cái. Điều này là do các lớp học cung cấp kiến ​​thức chăm sóc trẻ em có thể mang đến cho các ông bố bà mẹ cơ hội tuyệt vời để kết bạn và mở rộng mối quan hệ xã hội với các bậc cha mẹ khác.

Tóm lại, tôi tin rằng những người mới bắt đầu cuộc sống làm cha mẹ nên được khuyến khích đăng ký tham gia các lớp học làm cha mẹ vì họ sẽ được đào tạo toàn diện về kiến ​​thức chăm sóc trẻ, các kỹ năng cần thiết để bảo vệ sức khỏe trẻ em và là cơ hội tuyệt vời để hình thành mối quan hệ hỗ trợ với các bậc cha mẹ khác.