[Writing Task 2] – Tin tức tiêu cực ảnh hưởng xấu đến con người và xã hội? (Band 8.0)

 

Nowadays, there is a trend that reports in the media focus on problems and emergencies rather than positive development. Some people think it is harmful to individuals and to society. To what extent do you agree or disagree?

 

There are those who opine that the increasing news coverage of negative contents in the media can be detrimental to individuals and to the community. I totally agree with this idea because this kind of news can adversely affect people’s mental health and even cause them to panic.

 

First of all, being frequently exposed to news about issues and catastrophes can make people’s mental health deteriorate. This can be explained by the fact that people tend to lay more emphasis on negative things and remember them much longer than neutral and positive ones. In other words, people’s mental wellbeing may deteriorate if they are bombarded with too much bad news. For example, the world is suffering from the Covid-19 pandemic and the updates about the latest number of fatalities that are strewn daily in the media are contributing to a higher rate of distress, anxiety and depression suffered by people.

 

Another point is that the increasing number of news reports about problems and disasters in the media can create social fear, thereby steering people towards negative behaviors. For example, many people feel anxious about their safety and hesitate to get vaccinated for the Covid-19 virus because of the influence of stories in the media that exaggerate the side effects of the vaccines such as destroying the natural immunity of humans’ bodies. As a result, this can make it difficult for governments to eliminate the pandemic. 

 

In conclusion, I believe that the increasing news about negative things that is broadcasted on newspapers, television and the internet can have detrimental impacts on people’s mental health and even fill them with dread. Therefore, it’s time for the authorities to create legislation to encourage the media to cover more positive stories.

 

Written by Quang Sang

Band 8.0 – (rated by ieltsanswers.com)

 

Dịch đại ý:

Có những người cho rằng việc đưa tin ngày càng nhiều về nội dung tiêu cực trên các phương tiện truyền thông có thể gây bất lợi cho cá nhân và cho cộng đồng. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến ​​này vì những tin tức này có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tinh thần của mọi người và thậm chí khiến họ hoảng sợ.

 

Trước hết, việc thường xuyên tiếp xúc với tin tức về các vấn đề và thảm họa có thể khiến sức khỏe tâm thần của mọi người giảm sút. Điều này có thể được giải thích bởi thực tế là mọi người có xu hướng tập trung nhiều hơn vào những điều tiêu cực và ghi nhớ chúng lâu hơn nhiều so với những điều trung lập và tích cực. Nói cách khác, sức khỏe tinh thần của mọi người có thể xấu đi nếu họ bị tấn công bởi quá nhiều tin tức xấu. Ví dụ, thế giới đang phải hứng chịu đại dịch Covid-19 và những thông tin cập nhật về số ca tử vong mới nhất được đăng tải hàng ngày trên các phương tiện truyền thông đang góp phần làm cho tỷ lệ người dân bị đau khổ, lo lắng và trầm cảm cao hơn.

 

Một điểm nữa là số lượng ngày càng tăng của các bản tin về các vấn đề và thảm họa trên các phương tiện truyền thông có thể tạo ra nỗi sợ hãi xã hội, từ đó hướng mọi người đến những hành vi tiêu cực. Ví dụ, nhiều người cảm thấy lo lắng về sự an toàn của mình và ngại tiêm vắc-xin vi-rút Covid-19 vì ảnh hưởng của những câu chuyện trên các phương tiện truyền thông phóng đại tác dụng phụ của vắc-xin như phá hủy khả năng miễn dịch tự nhiên của cơ thể con người. Do đó, điều này có thể gây khó khăn cho các chính phủ trong việc loại bỏ đại dịch.

 

Tóm lại, tôi tin rằng ngày càng có nhiều tin tức về những điều tiêu cực được phát trên báo chí, truyền hình và internet có thể có tác động bất lợi đến sức khỏe tâm thần của mọi người và thậm chí khiến họ sợ hãi. Do đó, đã đến lúc các nhà chức trách cần tạo ra luật để khuyến khích giới truyền thông đưa tin về những câu chuyện tích cực hơn.