[Writing Task 1] – Process – Quy trình sản xuất đường từ cây mía

The diagram below shows the manufacturing process for making sugar from sugar cane.

The diagram illustrates how sugar is manufactured from sugar cane. Overall, the sugar production requires four main stages including farming, extracting, processing and drying. 

 

Looking at the farming and extracting stages, it starts by planting sugar canes and growing them in 12 to 18 months. Then, they are harvested either by agricultural vehicles or by hand. At the third stage, sugar canes are passed into a crusher machine and juice is extracted. Next, the juice is introduced into a limestone filler to eliminate bad substances and become pure juice. 

 

Turning to the other stages, the pure juice is boiled at high temperature in an evaporator to remove water and condenses into syrup. In the next stage, the syrup is poured into a centrifuge and spun at high speed to detach sugar crystals from it. At the final stage, the crystals are dried and cooled in a large container to produce finished sugar.

 

Written by Quang Sang

 

Dịch đại ý:

Sơ đồ minh họa cách sản xuất đường từ cây mía. Nhìn chung, sản xuất đường đòi hỏi bốn công đoạn chính bao gồm nuôi trồng, chiết xuất, chế biến và sấy khô.

 

Nhìn vào công đoạn canh tác và chiết cành, bắt đầu từ việc trồng mía và trồng từ 12 đến 18 tháng. Sau đó, chúng được thu hoạch bằng xe công nông hoặc bằng tay. Ở giai đoạn thứ ba, mía được đưa vào máy nghiền và chiết xuất nước trái cây. Tiếp theo, nước ép được đưa vào bình đá vôi để loại bỏ các chất không tốt và trở thành nước ép nguyên chất.

 

Chuyển sang các công đoạn khác, nước trái cây nguyên chất được đun sôi ở nhiệt độ cao trong thiết bị bay hơi để loại bỏ nước và ngưng tụ thành xi-rô. Trong giai đoạn tiếp theo, xi-rô được đổ vào máy ly tâm và quay ở tốc độ cao để tách các tinh thể đường ra khỏi nó. Ở công đoạn cuối cùng, các tinh thể được làm khô và làm lạnh trong thùng chứa lớn để tạo ra đường thành phẩm.

Leave a Comment