[Writing Task 1] – Line – Khách tham quan 3 bảo tàng tại London

The line graph gives information about the number of visitors to three London museums between June and September 2013.

 

Phân tích

– Đơn vị: people

– Danh mục: museums

 

Chuẩn bị chủ ngữ

– the figure for people visiting (bảo tàng)

– the number of (bảo tàng)’s visitors

 

Bố cục

1. Mở bài + tổng quan số liệu (số liệu lớn, số liệu tăng, số liệu giảm)

2. Số liệu lớn 

3. Số liệu nhỏ hơn 

 

Report

The line graph compares the figures for people visiting three London museums, from June to September, in 2013. Overall, the British museum was the most-visited attraction, while the Natural History museum and the Science museum had lower numbers of visitors.

 

Looking at the British museum, in June, it attracted 600 million visitors and then increased to the peak of 750 million visitors over the next month. In August, this figure dropped to 500 million visitors before growing back to 650 million visitors in September.

 

Turning to the other museums, in June, the Natural History museum and the Science museum had 550 and 400 million visitors, respectively. In July, these museums attracted approximately 380 million visitors each. From July to August, the number of people visiting the Natural History museum remained stable, while the figure for the Science museum progressively decreased to 300 million visitors. In September, these museums saw an increase to approximately 460 million visitors.

 

Written by Quang Sang

 

Dịch đại ý:

Biểu đồ đường so sánh số liệu về số người đến thăm ba bảo tàng ở London, từ tháng 6 đến tháng 9, trong năm 2013. Nhìn chung, bảo tàng Anh là điểm thu hút nhiều du khách nhất, trong khi bảo tàng Lịch sử Tự nhiên và bảo tàng Khoa học có số lượng du khách thấp hơn.

 

Nhìn vào bảo tàng Anh, trong tháng 6, nó đã thu hút 600 triệu lượt khách và sau đó tăng lên mức đỉnh điểm là 750 triệu lượt khách trong tháng tiếp theo. Vào tháng 8, con số này đã giảm xuống còn 500 triệu lượt khách trước khi tăng trở lại lên 650 triệu lượt vào tháng 9.

 

Lần lượt sang các bảo tàng khác, trong tháng 6, bảo tàng Lịch sử Tự nhiên và bảo tàng Khoa học đã có lần lượt 550 triệu và 400 triệu lượt khách tham quan. Vào tháng 7, các bảo tàng này đã thu hút khoảng 380 triệu du khách mỗi nơi. Từ tháng 7 đến tháng 8, số lượng người đến thăm bảo tàng Lịch sử Tự nhiên vẫn ổn định, trong khi con số của bảo tàng Khoa học giảm dần xuống còn 300 triệu lượt khách. Vào tháng 9, các bảo tàng này đã tăng lên khoảng 460 triệu lượt khách.

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x